Escultura de madeira na Península Ibérica românica: um panorama vasto e atrativo. Linhas de investigação

  • Jordi Camps i Sòria Museu Nacional d’Art de Catalunya, 08038, Barcelona, Spain jordi.camps@museunacional.cat
Palavras-chave: Escultura, Madeira, Policromia, Península Ibérica, Oficinas

Resumo

A imagística românica de madeira policromada na Península Ibérica (séculos XII-XII) representa uma herança que tem tanto de valioso como de complexo. Exceptuando algumas linhas gerais que determinam características composicionais e simbólicas, o contexto local, a liturgia, os artistas ou as oficinas e a influência de certos modelos prestigiados criaram um cenário altamente atrativo. É importante notar que algumas das estátuas que se encontram preservadas em separado actualmente podem muito bem fazer, numa perspectiva mais vasta, parte de conjuntos maiores de mobiliário litúrgico.
Ao mesmo tempo, o número de estudos sobre aspectos técnicos e materiais que envolvem trabalho interdisciplinar tem aumentado. Uma das questões que mais preocupa os académicos é a disseminação das tendências tipológicas e estilísticas. A influência de trabalhos com metal e metais preciosos na policromia temperada deve ser avaliada. Outras vezes, a disseminação de modalidades confinadas a uma área poderá perfeitamente obedecer a motivos de culto e peregrinação. Porém, nem todos os trabalhos seguem estritamente uma modalidade ou outra. Outra hipótese prende-se com a importação de alguns objectos.

 

Referências bibliográficas

ACÍN FANLO, José Luis – Arquitectura románica: siglos X-XI, XII y XIII. 5. Arte religioso de la Diócesis de Jaca (Iglesias Costa, Manuel; edición revisada y aumentada por Jose Luís Acin Fanlo y Enrique Calvera Nerín). Zaragoza, 2009.

AINAUD DE LASARTE, Joan – “Un Crist romànic datat”. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, II, 1953, pp. 341-344.

AINAUD DE LASARTE, Joan – “La consagració dels Crists en creu”. Liturgica, 3, 1966, pp. 11-20.

ANGHEBEN, Marcello – “Les statues mariales catalanes et la progressive assimilation de la Vierge à l’enfant au prêtre officiant”. in Brouquet, Sophie (ed.) – Sedes sapientiae. Vierges Noires, culte marial et pèlerinages en France méridionale. Toulouse: Presses universitaires du Midi, Méridiennes, 2017, pp. 19-45.

ARA GIL, Clementina-Julia – “120. Mare de Déu amb el Nen”. Fons del Museu Frederic Marès/1. Catàleg d’escultura i pintura medievals. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1991, p. 183.

BANGO TORVISO, Isidro G. – El Románico en España. Madrid: Espasa-Calpe, 1992.

BARAUT, Cebrià – “Un recull de miracles de Santa Maria, procedent de Ripoll, i les Cantigues d’Alfons el Savi”. Maria Ecclesia, Regina et Mirabilis, Scripta et Documenta, VI. Abadia de Montserrat: Ed. Estanislao M. Llopart 1956: pp. 127-60.

BARRACHINA NAVARRO, Jaume – “‘Crist de Davallament’ – Obra romànica dispersa en colleccions no tractada fins ara. El colleccionisme a Catalunya”. in Catalunya Romànica, XXVI. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1997, pp. 335-341.

BARRACHINA NAVARRO, Jaume – “Crist crucificat de Palma de Mallorca”. in Catalunya Romànica, XXVI. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1997, pp. 359-360.

BASTARDES i PARERA, Rafael – Les talles romàniques del Sant Crist a Catalunya. Barcelona: Artestudi, 1978.

BELTING, Hans – Image et culte: une histoire de l'image avant l'époque de l'art. Paris: Editions du Cerf, 1998.

BOTO VARELA, Gerardo – “Sobre les persuasives imatges de culte. Encomis i escrutinis des de l’Edat Mitjana hispana”. in BOTO VARELA, Gerardo (ed.) – Exposició. Imatges medievals de culte. Talles de la col·lecció El Conventet. Girona: Fundació caixa Girona, 2009, pp. 37-43.

BRACONS i CLAPÉS, Josep – Catàleg de l'escultura gòtica del Museu Episcopal de Vic. Vic: Patronat d' Estudis Ausonencs, 1983.

BUESA CONDE, Domingo J. – La Virgen en el Reino de Aragón. Imágenes medievales. s.l.: Ibercaja, 1994, pp. 231-234.

CAMPUZANO et alii – “Noves aportacions a l’estudi de la Majestat Batlló: identificació i caracterització de la policromia subjacent”. Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 11, 2011, pp. 13-31.

CAMPS CAZORLA, Emilio – El arte románico en España. Madrid: Labor, 1935.

CAMPS I SÒRIA, Jordi – “74. Mare de Déu amb el Nen”. in Fons del Museu Frederic Marès/1. Catàleg d’escultura i pintura medievals. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1991p. 143.

CAMPS I SÒRIA, Jordi – “Imatge de la Mare de Déu de Ger”. in Prefiguració del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona, 1992, p. 149-150.

CAMPS I SÒRIA, Jordi – “Majestat Batlló”. in Prefiguració del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona, 1992, pp. 154-156.

CAMPS I SÒRIA, Jordi – “Mare de Déu de la catedral de Girona”. in CASTIÑEIRAS, Manuel; CAMPS, Jordi; LORÉS, Immaculada (ed.) – El romànic i la Mediterrània. Catalunya, Toulouse i Pisa. 1120-1180. Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2008, pp. 418-419.

CAMPS I SÒRIA, Jordi – “Wooden Sculpture”. in CASTIÑEIRAS, Manuel; CAMPS, Jordi – Romanesque art in the MNAC collections.Barcelona, 2008, p. 137-163, especially pp. 140-142.

CAMPS I SÒRIA, Jordi – Els grups d’escultura del davallament de la creu durant el romànic. De Mijaran i Erill al Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses. Barcelona: Amics del MNAC, 2010 (it includes Spanish translation).

CAMPS I SÒRIA, Jordi – “Romanesque Majestats: A Typology of Christus Triumphans in Catalonia”. in MULLINS, Juliet; NÍ GHRÁDAIG, Jenifer; HAWTREE, Richard (ed.) – Envisioning Christ on the Cross. Ireland and the early medieval West. Dublin: Four Court Press, 2013, pp. 234-247.

CAMPS I SÒRIA, Jordi – “Una aportació a la recuperació del romànic d'Andorra: la Majestat de Sant Miquel de Prats (Canillo)”. in RUIZ I QUESADA, Francesc, (ed.) – Viatges a la bellesa, miscel·lània homenatge a Maria Rosa Manote i ClivillesRetrotabulum Maior, 1. Barcelona, 2015, pp. 63-70.

CAMPS I SÒRIA, Jordi – “Imágenes relicario de los siglos XII y XIII en Catalunya”. in VARELA FERNANDES, Carla, (coord.) – Imagens e Liturgia na Idade Media (“Bens Culturais da Igreja”, 5). Lisboa, 2016, pp. 125-144.

CAMPS, Jordi; DECTOT, Xavier – Sculptures du Val de Boi. Paris – Barcelona: Museé National du Moyen Âge, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2004.

CAMPS, Jordi; MIGUÉLEZ, Alicia – “Yo, Juan. La recuperación de una talla procedente del románico catalán”. Románico. Revista de Arte. Madrid: Amigos del Románico (AdR), núm. 21, diciembre 2015, pp. 26-33.

CARRERAS, Anna; MESTRE, Mireia; ORIOLS, Núria – “Estudio técnico de una talla románica y proceso de restauración”. Románico. Revista de Arte. Madrid: Amigos del Románico (AdR), núm. 21, diciembre 2015, pp. 34-43.

CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo – “El Santo Sepulcro: imagen y funcionalidad espacial en la capilla dela iglesia de San Justo (Segovia)” – Anuario de Estudios Medievales, 27, 1997, pp. 461-477.

CASCIO, Agnès; DESCHAMPS-TAN, Stéphanie; LE POGAM, Pierre-Yves – “La restauration du Christ Courajod. La luminosité d’une polychromie romane restaurée”. Techné, 39, 2014, pp. 52-59.

CASTIÑEIRAS, Manuel; Camps, Jordi – “Figura pintada, imatge esculpida. Eclosió de la monumentalitat i diàleg entre les arts a Catalunya. 1120-1180”. El romànic i la Mediterrània. Catalunya, Toulouse i Pisa. 1120-1180. Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2008pp.133-147.

COOK, Walter William Spencer; GUDIOL RICART, José – Pintura e imaginería románicas (Ars Hispaniae, VI). Madrid: Ed. Plus Ultra, 1950.

COOK, Walter William Spencer; GUDIOL RICART, José – Pintura e imaginería románicas (Ars Hispaniae, VI). Madrid: Ed. Plus Ultra, 1980.

DEL ALAMO, Constancio; VALDEZ DEL ALAMO, Elisabeth – “Mourning Virgin and saint John”. in GUILLERMAN, Dorothy (dir.) – Gothic Sculpture in America. II. The Museums of the Midwest. Turnhout: Brepols, 2001, pp. 353-355.

DURAN-PORTA, Joan – “Frontal de Sant Pere de Ripoll”. in CASTIÑEIRAS, Manuel; CAMPS, Jordi; LORÉS, Immaculada (ed.) – El romànic i la Mediterrània. Catalunya, Toulouse i Pisa. 1120-1180. Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2008, pp. 392-393.

DURLIAT, Marcel – El arte románico en España. Barcelona: Juventud, 1964.

DURLIAT, Marcel – “La signification des Majestés catalanes”. Cahiers Archéologiques, 37, 1989, pp. 69-95.

ESPAÑOL, Francesca – “Los Descendimientos hispanos”. in SAPORI, Giovanna; TOSCANO, Bruno (ed.) – La Deposizione lignea in Europa: l'immagine, il culto, la forma. Perugia: Electa, Editori Umbri Associati, 2004, pp. 511-554.

ESPAÑOL, Francesca – “El escenario litúrgico de la catedral de Girona (s. XI-XV). Hortius Artium Medievalium, 11, 2005, pp. 213-232.

ESTELLA, Margarita M. – La escultura del marfil en España. Románica y gótica. Madrid: Editorial Nacional, 1984.

EUW, Anton von – “J. 32 Un ange assis”. Rhin-Meuse: art el civilisation 800-1400: une exposition des Ministères belges de la culture française et de la culture néerlandaise du Schnütgen-Museum de la ville de Cologne. Bruxelles: Ministère de la Culture française; Cologne: Culture néerlandaise, 1972, p. 301.

FERNÁNDEZ-LADREDA, Clara – Imaginería medieval mariana. Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1988.

FERNÁNDEZ-LADREDA, Clara – “Arquetipos y tallas derivadas en la imaginería. El ejemplo de las vírgenes aragonesas”. Modelo, copia y evocación en el románico hispano. Aguilar de Campoo, 2016, pp. 173-191.

FERRAN, Domènec – “136. Mare de Déu de Sant Cugat”. Millenum. Història i Art de l’Església Catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1989, pp. 194-195.

FERRAN i López, Domènec; Pladevall i Font, Antoni – “Sant Cugat del Vallès”. Catalunya Romànica, vol. XVIII. Barcelona, 1991, pp. 184-186.

FOLCH I TORRES, Joaquim – “Una “Majestat” romànica”. Gaseta de les Arts, 1, n. 4, 1928, pp. 1-2.

FORSYTH, Ilene H. – The Throne of Wisdom. Wood sculptures of the Madonna in Romanesque France. Princeton, 1972.

GABORIT, Jean-René – “Vierges-reliquaires et reliques de la Vierge”. in BRETEL, Paul; ADROHER, Michel; CATAFAU, Aymat (dir.) – La Vierge dans les arts et les littératures du Moyen Âge. Actes du colloque de Perpignan du 17 au 19 octobre 2013. Paris: Honoré Champion, 2017, pp. 351-369.

GARCÍA GUINEA, Miguel Ángel; Pérez González, José María (dir.) – Enciclopedia del románico. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real, 2002-2018.

GÓMEZ-MORENO, Manuel – El arte románico español. Esquema de un libro. Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1934.

GRAU LOBO, Luis A. – “Museo de León”. in García Guinea, Miguel Ángel; Pérez González, José María (dir.) – Enciclopedia del Románico en Castilla y León. León. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real, 2002, pp. 602-614.

HEILBRONNER, Tim – “The wooden ‘Chasuble Madonnas’ from Ger, Ix, Targasona and Talló. About the Iconography of Catalan Madonna statues in the Romanesque period”. Locus Amoenus, 9. Bellaterra, 2007-2008, p. 31-50.

HEILBRONNER, Tim – Ikonographie und zeitgenössische Funktionhölzerner Sitz madonnen im romanischen Katalonien. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013.

HERNADO GARRIDO, José Luis – “Imagen de la Virgen de la Vega”. in Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Salamanca…, pp. 285-287.

HUERTA HUERTA, Pedro Luis – “Iglesia de San Cristóbal”. in Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Salamanca…, pp. 302-310.

KARGÈRE, Lucretia, RIZZO, Adriana – “Twelfth-Century French Polychrome Sculpture in the Metropolitan Museum of Art: Materials and Techniques”. Metropolitan Museum Studies in Art, Science and Technology, 1, 2010, pp. 39-72.

LACARRA DUCAY, María del Carmen – “El Cristo de San Pedro de Siresa (aproximación a su estudio)”. Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1995, pp. 483-498.

LLARÁS I USÓN, Celina – “Marededéu”. Catalunya Romànica, XXIII. Barcelona, 1988, pp. 151-152.

LLARÁS I USÓN, Celina – “La talla”. Catalunya Romànica, XXVII. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1998, pp. 117-126.

LLARÁS I USÓN, Celina – in ADELL I GISBERT, Albert et alii – “Sant Vicenç de Roda”. Catalunya Romànica, XVI. Barcelona, 1996, pp. 435-438

MANN, Janice – “Crucifix”. in O’NEILL, John P. (ed.) – The Art of Medieval Spain, a.d. 500-1200. New York: Metropolitan Museum of Art, 1993,pp. 222-223.

MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier – “Aproximación iconográfica a la iglesia del Santo Sepulcro de Torres del Río”. in Melero Moneo, M. Luisa; Español Bertrán, Francesca; Orriols i Alsina, Anna; Rico Camps, Daniel (ed.) – Imágenes y promotores en el arte medieval: miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2001, pp. 153-165.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. José – “Imaginería romànica”. Arte Antiguo y Medieval en la Ribera del Duero. Biblioteca. Estudio e Investigación, 16, 2001, pp. 193-210.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. José – “Virgen con el Niño (Museo Frederic Marès, Barcelona)”. in Guinea, Miguel Ángel; Pérez González, José María (dir.) – Enciclopedia del Románico en Castilla y León, Burgos, IV. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real, 2002, p. 2485.

MATHON, Jean-Bernard (dir.) – Romanes et Gothiques. Vierges à l’Enfant restaurées des Pyrénées Orientales. Perpignan, Chapelle Notre-Dame des Anges du 15 septembre au 17 décembre 2011. Perpignan: Éd. Silvana, 2011.

NOCENTINI, Serena; Refice, Paola (ed.) – Mater Amabilis. Madonne medievali della Diocesi d’Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Firenze: ArtoutMachietto Editore, 2012.

O’NEILL, John P. (ed.) – The Art of Medieval Spain, a.d. 500-1200. New York: Metropolitan Museum of Art, 1993.

PÉREZ GIL, J. – “Virgen de la Majestad”. in Encrucijadas. Las Edades del Hombre, Catedral de Astorga. Astorga, 2000, n. 17, pp. 290-291.

PÉREZ MARTÍN, Sergio; FERNÁNDEZ MATEOS, Rubén – La imaginería medieval en Zamora (siglos XII-XVI). Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, Centro de Estudios Beneventanos “Ledo del Pozo”, 2015.

PONSICH, Pierre – “La Vierge de Thuir et les relations artistiques entre la région auvergnate et les pays catalans à l’époque préromane et romane”. Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 25. Prades-Codalet, 1994, pp. 51-71.

PORTER, Arthur K. – Spanish Romanesque Sculpture. Florence: Pantheon; Paris: The Pegasus Press, 1928.

SÁENZ NAVARRO, Minerva – Imaginería románica en La Rioja. Tallas de Cristo crucificado y de la Virgen con el Niño. Logroño: Gobierno de La Rioja. Instituto de Estudios Riojanos, 2005.

SANSTERRE, Jean-Marie; HENRIET, Patrick – “De l’inanimis imago à l’omagem mui bella: méfiance à l’égard des images et essor de leur culte dans l’Espagne médiévale (VII-XIII siècle)”. Edad Media. Revista de historia, 10, 2009, pp. 37-92.

SCHMITT, Jean-Claude – Le Corps des images: essais sur la culture visuelle au Moyen Âge. Paris: Gallimard, 2002.

SIMON, David L. – “Romanesque Art in American Collections XXI. The Metropolitan Museum of Art: Part I. Spain”. Gesta, 23, 1984, pp. 145-159.

SUBES, Marie-Pasquine – “Le Christ de Mijaran et ses liens avec la sculpture romane d’Erill la Vall et de Ripoll”. Quaderns del Museu Episcopal de Vic, IV, Vic, 2010, pp. 9-30.

SUREDA I JUBANY, Marc – “Les lieux de la Vierge. Notes de topo-liturgie mariale en Catalogne (XIe-XVe siècles)”. in MATHON, Jean-Bernard (dir.) – Romanes et Gothiques. Vierges à l’Enfant restaurées des Pyrénées Orientales. Perpignan, Chapelle Notre-Dame des Anges du 15 septembre au 17 décembre 2011. Perpignan: Éd. Silvana, 2011, p. 39-69.

TOMAN, Rolk (ed.) – El románico. Arquitectura-escultura-pintura. Köln: Könemann, 1996.

TRENS, Manuel – Les majestats catalanes. Barcelona: Ed. Alpha, 1966 (Monumentae
Cataloniae, XIII).

VALLE LAFUENTE, Carla del – “A L’entorn de la creu. Nous plantejaments en la imatgeria romànica de la Val d’Aran”. Síntesi. Quaderns dels Seminaris de Besalú, 2, 2014, pp. 129-144.

VARELA FERNANDES, Carla – "PATHOS – the bodies of Christ on the Cross. Rhetoricof suffering in wooden sculpture found in Portugal, twelfth-fourteenth centuries. A few examples". RIHA Journal 0078 (28 November 2013), URL: http://www.riha-journal.org/articles/2013/2013-oct-dec/fernandes-christ.

VÉLEZ, Pilar (dir.) – Museu Frederic Marès. Guia. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, 2011.

WIRTH, Jean – L'Image à l'époque romane. Paris: Editions du Cerf, 1999.

YARZA, Joaquín – Arte y arquitectura en España, 500-1250. Madrid: Cátedra, 1979.

YARZA LUACES, Joaquín – “Cristo de Nicodemus”. in De Limoges a Silos. Madrid: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2001, pp. 171-172.

YARZA LUACES, Joaquín – “Las imágenes hispanas de la Virgen y Limoges”. in De Limoges a Silos. Madrid: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2001, pp. 196-207.

YARZA LUACES, Joaquín – “Virgen de las Batallas”. in De Limoges a Silos. Madrid: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2001, pp. 217-221.

YZQUIERDO PERRÍN, Ramón – “Sillas, coros y cátedras medievales: notas sobre su ubicación y funciones”. in HUERTA, Pedro Luis (coord.) – Mobiliario y ajuar litúrgico de las iglesias románicas.Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real, 2011, pp. 107-148.

Downloads

Não há dados estatísticos.
Publicado
2019-07-01
Como Citar
Camps i Sòria, J. (2019). Escultura de madeira na Península Ibérica românica: um panorama vasto e atrativo. Linhas de investigação. Medievalista, 1(26). https://doi.org/10.4000/medievalista.2295