Política e politheia nos provérbios romenos do século XVIII

  • Laura Badescu Centro de Estudos Medievais, Faculdade de Letras, Universidade de Pitesti, Pitesti, Romenia, laura.e.badescu@gmail.com
Palavras-chave: Politheia; Paremiológia; cultura romena, século XVIII

Resumo

Propõe-se uma análise do conceito de "politheia" relacionando-o com um corpus paremiológico romeno utilizado no século XVIII. Para tal, serão descritos três contextos (genético, genérico e funcional) que causaram mutações semânticas nas estruturas paremiológicas. Pretende-se explicar estas mutações destacando as conexões entre enunciados sentenciais e o quado político, social e cultural.

 

Referências bibliográficas

Fontes impressas

(IV) CANTEMIR, Dimitrie – Sentenţii, Maxime şi cugetări din Istoria Ieroglifică. Bucuresti: Editura Gramar, 2003. ISBN 973-591-417-4

(I) DUŢU, Alexandru – Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII (1700-1821). Bucuresti: Editura pentru Literatură, 1968.

(II) MAVROCORDAT, Ioan Nicolae Alexandru – “Manual in care se cuprind pareri si cugetari cu privire la moravuri si purtări, scrise de prea cucernicul, prea înălţatul şi prea învăţatul domn şi stăpânitor al Moldovei întregi şi al Ungro-Vlahiei, Kir Ioan Nicolae Alexandru Vodă Mavrocordat”, traduzido por G. Murnu, in Documente privitoare la istoria românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki, vol. XIII, Bucuresti: Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1940-1914.

(III) MAVROCORDAT, Ioan Nicolae Alexandru – “Sfaturi ale răposatului domn Nicolae Vodă către fiul său Constantin vodă date în anul 1726” in Documente privitoare la istoria românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki, vol. XIII, Bucuresti: Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1940-1914.

(V) Pilde filozofeşti depe limba grecească tălmăcite rumâneaşte carele cu cucerie sau închinat, prea Luminatului oblăduitoriu Ţării Rumâneşti. Ioann Constandin Basarab Voevod. Fiind Mitropolit Kir Antim, Ivireanul. De Kir Manul al lui Apostoli cu a căruea cheltuială acum întâi sau tipărit în Târgovişte la 1713. Edição do Antim Ivireanul, 1713.

 

Estudos

CAMARIANO-CIORAN, Ariadna, Academiile domnesti din Bucureşti si Iasi. Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1971.

CERNOVODEANU, Paul, Edroiu, Nicolae coordenação – Istoria Românilor. Românii între Europa clasică si Europa luminilor. Vol. VI. Bucuresti: Editura Enciclopedică, 2002. ISBN 973-45-0248-2

DUŢU, Alexandru – Cărţile de înţelepciune în cultura română. Bucuresti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972.

Documente privitoare la istoria românilor, recolhidos por Euxodiu de Hurmuzaki, trad. por G. Murnu e C. Litzica. vol. XIII. Bucuresti: Institulul de Arte Grafice Carol Gobl, 1940-1914.

ELIADE, Pompiliu – Influenţa franceză asupra spiritului public în România. Originile. Bucuresti: Editura Univers, 1982.

IORGA, N. – Istoria literaturii românesti, vol. I, segunda edição. Bucuresti: Editura Librăriei Pavel Suru, 1925.

Îndreptarea legii, 1652, editor Andrei Rădulescu, Bucuresti: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1962.

LIVADĂ-CADESCHI, Ligia – De la milă la filantropie. Instituţii de asistare a săracilor din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVIII-lea. Bucuresti: Editura Nemira, 2001. ISBN 973-569-499-9

MAZILU, Dan Horia – Recitind literatura română veche, vol. I. Bucuresti: Editura Universităţii Bucuresti, 1994. ISBN 973-575-010-4. ISBN 973-575-011-2

OLTEANU, Pandele – Floarea darurilor sau Fiore di virtu, Timişoara: Editura Mitropoliei, 1992.

Downloads

Não há dados estatísticos.
Publicado
2013-01-01
Como Citar
Badescu, L. (2013). Política e politheia nos provérbios romenos do século XVIII. Medievalista, 1(13). https://doi.org/10.4000/medievalista.563
Secção
Artigos