Richeza (c. 996-1063) – la reina consorte de Polonia – sabia o instigadora?

  • Anna Działak Instituto de Estudos Ibero e Ibero-Americanos, Universidade de Varsóvia, Varsóvia, Polónia, anna.dzialak@hotmail.com
Palavras-chave: Richeza, história da Polónia medieval, história das mulheres, crónicas medievais polacas, padrões culturais

Resumo

Richeza (c. 996 – 1063) era mujer de Miecislao II Lampert – segundo rey de Polonia y nieta de Otón II – emperador del Sacro Imperio Romano. Esta mujer sabia, activa tanto en el campo político como en el religioso parece, sin embargo, no encontrar el debido reconocimiento en las cronícas medievales polacas. Además, la imagen historiográfica de esta mujer excepcional, crecida en uno de los ambientes más ilustres de aquel entonces, se vio deformada tanto en las cronícas medievales como en la tradición posterior. El objetivo del presente estudio consiste en analizar dichas deformaciones y mostrar sus posibles causas. Se pretende comparar la figura de Richeza con las de otras mujeres poderosas y excepcionales del ámbito de la cultura del Medioevo europeo para estabelecer subyacentes patrones culturales.

 

Bibliografia

Fuentes impresas

Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae.Ed. crítica Jan Dąbrowski et al. Warszawa: PWN, 2009. Libro I – II. ISBN 978-83-01-16068-5.

______________________________________________________. Ed. crítica Zofia Kozłowska-Budkowa et al. Warszawa: PWN, 2009. Libro III – IV. ISBN 978-83-01-16069-2.

Kronika Polska Anonima tzw. Galla. Trad. Roman Grodecki, introd. y notas Marian Plezia. Kraków: Ossolineum, 1975.

Kronika Polska Mistrza Wincentego tzw. Kadłubka. Trad., introd. y notas Brygida Kürbis. Kraków: Ossolineum, 1996. ISBN 83-04-04320-3.

Kronika Thietmara. Trad., introd., y notas Marian Zygmunt Jedlicki. Poznań: Instytut Zachodni, 1953.

List Matyldy do Mieczysława II. In BIELAWSKI, August (ed.) – Monumenta Poloniae Historica. Volume 1. Warszawa: PWN, 1960. 323 – 324.

Mnich Brunwilerski o założeniu klasztoru w Brunwiler. In BIELAWSKI, August (ed.) – Monumenta Poloniae Historica. Volume 1. Warszawa: PWN, 1960. 335 – 357.

Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z Kalendarzem. Małgorzata H. Malewicz y Brygida Kürbis (ed.). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2002.

 

Bibliografía/ Estudios

BAK, János M. – “Queens as Scapegoats in Medieval Hungary”InDUGGAN, Anne J. (coord.) – Queens and Queenship in Medieval Europe: Proceedings of a Conference Held at King’s College of London. London: Boydell and Brewer, 1997. ISBN 0 85115 657 6. 223 – 234.

BANASZKIEWICZ, Jacek – Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka. Warszawa: Wydawnictwo Leopoldinum, 1998. ISBN 83-85229-78-X.

DELIMATA, Małgorzata – "Żona Popiela oraz Rycheza i Agnieszka jako przykłady złych małżonek władców. Uwagi w świetle polskich kronik (do początku XVI stulecia)”. In SIKOROSKI, Dariusz A. y WYRWA, Janusz A. (coords.) –Cognitioni Gestorum: studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi. Poznań – Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2006. ISBN 83-7181-438-0. 251 – 259.

GARLICKI, Andrzej et al. – Poczet królów i książąt Polski. Warszawa: Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-01104-3.

GIEYSZTOR, Aleksander – "Mieszko II Lambert”. In KIENIEWICZ, Stefan (coord.) – Polski Słownik Biograficzny. Kraków: IH PAN, 1976. Vol. XXI. 33 – 35.

JASIŃSKI, Kazimierz – Rodowód pierwszych Piastów. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2004.

KŁOCZOWSKI, Jerzy – Dzieje chrześcijaństwa polskiego. Warszawa: Świat Książki, 2007. ISBN 978-83-247-0945-8.

KOPALIŃSKI, Władysław – Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: PIW, 2001. ISBN 83-06-02646-2.

LABUDA, Gerard – "Uwiezienie polskich insygniów koronacyjnych do Niemiec w 1031 r.” In Gawinowa Danuta et al. – Kultura średniowieczna i staropolska: studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa: PWN, 1991. 217 – 229.

MICHAŁOWSKA, Teresa – Ego Gertruda. Studium historycznoliterackie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

RADZIMIŃSKI, Andrzej – Kobieta w średniowiecznej Europie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012. ISBN 978-83-231-2811-3.

REGNIER-BOHLER, Danielle – “Femme/Faute/Fantasme”. In FONQUERNE, Yves-René y ESTEBAN, Alfonso (coords.) – La Condición de la Mujer en la Edad Media: actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, del 5 al 7 de noviembre de 1984, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1986. ISBN 84-7491-202-4. 475-499.

SZAFER, Katarzyna – "Wizerunek dobrej i złej władczyni w Rocznikach Jana Długosza”. In Gąsiorowski Antoni (coord.) – Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy. Prace ofiarowane Profesor Alicji Karłowskiej-Kamzowej. Poznań: PTPN, 1995. ISBN 83-7063-109-6. 89-94.

SZCZUR Stanisław – Historia Polski. Średniowiecze. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002. ISBN 83-08-03272-9.

SZCZUR, Stanisław y OŻÓG, Krzysztof (coords.) – Piastowie. Leksykon biograficzny. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1999.

TOMASZEK, Michał – Klasztor i jego dobroczyńcy. Średniowieczna narracja o opactwie Brauweiler i rodzie królowej Rychezy. Kraków: Avalon, 2007. ISBN: 978-8360448-34-2.

TRAWKOWSKI, Stanisław – "Rycheza”. In KIENIEWICZ, Stefan (coord.) – Polski Słownik Biograficzny. Kraków: IH PAN, 1991 – 1992. Vol.XXXIII, pp. 368-373.

WHITE, Hayden – Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków: Universitas, 2010. ISBN 97883-242-1269-9.

ŻYLIŃSKA, Jadwiga – Piastówny i żony Piastów. Warszawa: PIW, 1967. ISBN 83-06-00687-9.

Downloads

Não há dados estatísticos.
Publicado
2013-07-01
Como Citar
Działak, A. (2013). Richeza (c. 996-1063) – la reina consorte de Polonia – sabia o instigadora?. Medievalista, 1(14). https://doi.org/10.4000/medievalista.422
Secção
Artigos